Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, potatoes and sugar beets

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

18 808

240

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

34 201

1 009

..

..

..

..

Jönköpings

27 784

184

..

..

..

..

Kronobergs

24 538

151

..

..

52 466

1 412

Kalmar

28 686

403

37 846

253

42 834

4 197

Gotlands

30 707

611

..

..

54 563

1 761

Blekinge

24 564

122

34 319

517

56 123

46 706

Skåne

34 647

3 731

37 086

1 210

53 691

1 799

Hallands

31 776

1 308

..

..

..

..

Västra Götalands

31 260

1 856

..

..

..

..

Värmlands

24 132

530

..

..

..

..

Örebro

30 090

480

..

..

..

..

Västmanlands

24 931

80

..

..

..

..

Dalarnas

26 384

653

..

..

..

..

Gävleborgs

18 841

395

..

..

..

..

Västernorrlands

16 169

219

..

..

..

..

Jämtlands

18 064

170

..

..

..

..

Västerbottens

17 220

449

..

..

..

..

Norrbottens

17 828

523

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

33 758

3 377

38 345

274

54 076

35 446

Götalands mellanbygder

32 240

2 518

36 529

1 551

52 299

19 894

Götalands n slättbygder

33 905

2 501

..

..

..

..

Svealands slättbygder

27 874

1 151

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

25 586

892

35 772

171

47 029

217

M Sveriges skogsbygder

23 095

810

..

..

..

..

Nedre Norrland

22 465

1 079

..

..

..

..

Övre Norrland

17 351

1 007

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2012

30 533

13 335

36 338

2 097

55 781

55 883

2011

29 336

12 724

36 644

2 038

53 921

59 012

2010

29 374

13 558

37 020

2 136

52 920

61 595

2009

29 470

13 594

36 985

2 248

51 703

64 296

2008

29 857

13 682

37 315

2 359

49 129

67 091

2007

30 493

14 598

37 982

2 459

47 990

70 025


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.