Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 886

720

4 229

211

4 304

147

0112

4 435

414

3 352

107

..

..

0321*

5 912

1 176

4 412

547

5 301

260

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 026

718

2 515

146

3 824

88

0431*

5 006

467

4 465

207

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 574

1 069

4 362

574

5 527

153

0312

4 560

213

4 172

92

..

..

0321*

5 912

1 176

4 412

547

5 301

260

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 292

753

3 952

580

4 154

100

1922*

4 300

282

3 850

219

..

..

2121*

4 058

99

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 002

733

3 228

174

..

..

0421*

5 026

718

2 515

146

3 824

88

0422*

5 691

730

4 553

421

4 919

213

0431*

5 006

467

4 465

207

..

..

0521*

4 997

248

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

4 854

198

..

..

..

..

0513

6 880

1 158

4 654

296

6 345

465

0514

6 065

1 176

4 081

318

5 890

299

0515

5 684

1 073

3 907

220

..

..

0521*

4 997

248

..

..

..

..

0821*

3 993

373

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

5 068

182

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

4 788

147

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 400

925

4 841

193

5 188

173

0812

5 829

254

..

..

..

..

0813

5 827

188

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

3 993

373

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 238

313

..

..

3 192

101

0912

5 390

991

4 708

441

4 601

244

0913

4 245

187

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 215

577

5 270

252

3 930

94

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

6 853

307

4 628

168

5 166

278

1112

6 414

223

5 067

88

5 896

129

1121

7 996

827

5 687

232

6 268

206

1122

6 586

401

..

..

6 731

109

1123

6 910

699

5 304

314

5 840

135

1124*

6 123

56

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 452

973

5 176

210

6 982

253

1212

7 488

643

4 421

225

7 566

126

1213

6 915

317

4 306

102

6 413

214

1214

7 999

746

6 057

343

7 255

206

1215

6 782

765

4 164

191

7 595

336

1216

7 746

1 010

5 770

476

7 274

226

1221

..

..

..

..

..

..

1222

6 845

353

5 414

96

6 077

121

1321*

6 919

522

4 882

243

4 120

76

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

6 123

56

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 040

523

5 703

285

..

..

1321*

6 919

522

4 882

243

4 120

76

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

5 721

265

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

5 721

265

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

4 485

186

..

..

..

..

1421

4 923

154

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

5 236

508

..

..

..

..

1521

4 919

79

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 046

213

..

..

..

..

1613

5 492

128

..

..

..

..

1614

5 130

303

..

..

..

..

1615

5 677

445

3 080

119

4 404

120

1616

5 430

597

3 588

235

5 593

78

1617

4 711

99

..

..

..

..

1621

5 231

452

3 339

79

5 201

233

1622

6 235

1 162

3 603

164

5 641

271

1623

5 858

838

3 151

143

4 452

218

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 534

335

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 474

181

4 304

115

..

..

1712

3 679

83

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 534

335

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 387

138

4 465

95

..

..

1812

5 839

795

5 285

750

5 271

257

1813

4 594

82

..

..

..

..

1821*

5 095

462

3 769

293

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

5 691

730

4 553

421

4 919

213

0431*

5 006

467

4 465

207

..

..

1821*

5 095

462

3 769

293

..

..

1911

5 366

941

4 018

570

..

..

1912

4 181

170

3 084

135

..

..

1921*

5 292

753

3 952

580

4 154

100

1922*

4 300

282

3 850

219

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

4 238

332

3 045

213

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 058

99

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.