Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 761

541

3 702

520

0112

..

..

3 234

465

3 143

417

0321*

..

..

4 782

1 056

4 074

669

0322*

..

..

3 236

157

2 620

103

0421*

..

..

3 916

564

3 707

643

0431*

..

..

3 373

370

3 079

507

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 281

1 056

4 071

633

0312

..

..

3 391

335

2 848

196

0321*

..

..

4 782

1 056

4 074

669

0322*

..

..

3 236

157

2 620

103

1921*

..

..

4 564

954

4 185

953

1922*

..

..

3 370

420

3 561

362

2121*

..

..

2 512

424

2 657

365

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 112

663

3 673

650

0421*

..

..

3 916

564

3 707

643

0422*

..

..

4 251

542

4 513

584

0431*

..

..

3 373

370

3 079

507

0521*

..

..

3 159

262

3 484

315

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 455

144

3 944

112

0512

..

..

3 537

179

3 538

163

0513

..

..

5 343

976

5 088

359

0514

..

..

4 874

795

4 686

584

0515

..

..

4 716

570

4 445

795

0521*

..

..

3 159

262

3 484

315

0821*

..

..

3 073

313

3 510

393

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

2 828

144

3 745

109

0612

..

..

3 718

361

3 815

356

0621*

..

..

3 439

280

3 815

301

0622*

..

..

2 598

251

3 508

261

1322*

..

..

2 989

142

3 200

128

1611*

..

..

4 049

124

3 637

155

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

3 439

280

3 815

301

0622*

..

..

2 598

251

3 508

261

0711

..

..

3 117

417

3 891

473

0731*

..

..

2 617

100

..

..

0831*

..

..

2 675

158

3 455

88

1131*

..

..

3 418

129

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

5 183

322

4 229

910

3 805

363

0812

4 340

217

3 442

466

..

..

0813

..

..

3 520

265

4 158

202

0814

..

..

2 711

125

2 678

99

0821*

..

..

3 073

313

3 510

393

0831*

..

..

2 675

158

3 455

88

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 276

168

3 450

481

3 245

192

0912

4 593

301

4 263

1 206

3 887

345

0913

..

..

3 489

375

2 998

152

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

2 617

100

..

..

0831*

..

..

2 675

158

3 455

88

1011

..

..

4 170

835

3 868

426

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

2 617

100

..

..

1111

..

..

5 037

433

5 592

100

1112

..

..

4 613

304

4 234

182

1121

6 912

146

5 816

826

5 385

193

1122

6 310

94

4 774

489

3 815

117

1123

5 748

134

4 927

664

5 359

458

1124*

..

..

4 170

189

4 374

83

1131*

..

..

3 418

129

..

..

1211

7 658

59

6 284

956

5 511

175

1212

6 677

118

5 528

626

5 041

177

1213

..

..

5 011

346

4 550

133

1214

..

..

6 327

712

5 250

157

1215

..

..

4 881

894

4 815

409

1216

..

..

5 708

907

5 644

473

1221

..

..

3 942

189

..

..

1222

..

..

5 016

392

4 947

178

1321*

..

..

4 973

810

5 163

566

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 170

189

4 374

83

1131*

..

..

3 418

129

..

..

1311

..

..

4 996

852

4 642

691

1321*

..

..

4 973

810

5 163

566

1322*

..

..

2 989

142

3 200

128

1331*

..

..

4 014

357

3 964

398


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 014

357

3 964

398

1411

..

..

..

..

3 211

176

1412

..

..

3 477

170

3 478

251

1421

..

..

3 926

110

3 557

225

1511

..

..

3 837

159

3 542

169

1512

..

..

4 034

399

3 884

630

1521

..

..

3 131

122

3 748

182

1522

..

..

3 265

153

2 807

178

1611*

..

..

4 049

124

3 637

155

1612

..

..

4 443

420

4 136

436

1613

..

..

3 752

226

3 661

259

1614

..

..

3 987

242

3 933

394

1615

..

..

5 504

319

4 409

458

1616

..

..

4 328

353

4 138

566

1617

..

..

3 878

134

3 495

201

1621

..

..

4 431

502

4 079

736

1622

..

..

5 181

586

5 254

1 109

1623

..

..

4 967

453

4 911

774

1721*

..

..

1 500

104

1 507

107

1722*

..

..

4 222

404

3 598

457

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

4 217

377

3 817

464

1712

..

..

3 106

251

2 547

314

1713

..

..

2 938

197

2 415

186

1721*

..

..

1 500

104

1 507

107

1722*

..

..

4 222

404

3 598

457

1723*

..

..

2 214

147

2 189

103

1724*

..

..

1 907

128

1 500

98

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 214

147

2 189

103

1811

..

..

3 872

238

3 363

288

1812

..

..

4 802

1 047

4 839

1 050

1813

..

..

3 077

171

3 356

186

1821*

..

..

3 937

545

4 073

632

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 251

542

4 513

584

0431*

..

..

3 373

370

3 079

507

1821*

..

..

3 937

545

4 073

632

1911

..

..

4 508

942

4 442

965

1912

..

..

3 384

266

3 129

338

1921*

..

..

4 564

954

4 185

953

1922*

..

..

3 370

420

3 561

362


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

1 907

128

1 500

98

2011

..

..

3 168

752

3 090

599

2012

..

..

2 833

179

3 998

82

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

1 875

188

1 877

131

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

2 550

376

2 238

202

2121*

..

..

2 512

424

2 657

365

2122*

..

..

1 875

188

1 877

131

2221*

..

..

2 541

320

1 730

84

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

1 806

131

..

..

2212

..

..

1 921

284

..

..

2221*

..

..

2 541

320

1 730

84

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 973

438

2 711

62

2312

..

..

2 330

132

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 069

229

..

..

2412

..

..

2 438

181

..

..

2413

..

..

2 475

309

2 483

91

2414

..

..

2 093

160

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 391

466

2 768

158

2512

..

..

2 243

128

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.