Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2012, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

1 791

321

0112

..

..

1 833

150

0321*

..

..

2 097

624

0322*

..

..

..

..

0421*

..

..

1 988

231

0431*

..

..

1 996

140

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 239

510

0312

..

..

..

..

0321*

..

..

2 097

624

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

2 042

433

1922*

..

..

1 823

94

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

3 118

110

2 172

150

0421*

..

..

1 988

231

0422*

..

..

2 124

369

0431*

..

..

1 996

140

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 683

700

1 945

185

0514

3 131

546

1 774

236

0515

3 108

217

2 036

459

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 750

521

..

..

0812

3 145

103

..

..

0813

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 860

175

1 808

76

0912

3 308

528

1 882

263

0913

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

3 851

166

2 083

149

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

3 750

114

..

..

1112

..

..

..

..

1121

4 205

518

..

..

1122

3 779

252

..

..

1123

3 508

329

1 809

178

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 024

701

..

..

1212

3 858

381

..

..

1213

3 393

201

..

..

1214

3 811

491

..

..

1215

3 700

536

2 557

108

1216

3 802

699

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 855

210

..

..

1321*

3 760

220

2 009

131

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

..

..

1 903

126

1321*

3 760

220

2 009

131

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 186

92


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 186

92

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

2 966

138

..

..

1613

..

..

..

..

1614

2 745

116

..

..

1615

2 664

183

2 226

67

1616

2 553

122

2 277

151

1617

..

..

..

..

1621

..

..

1 756

144

1622

3 469

459

1 948

274

1623

3 384

350

1 982

184

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 837

91

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

2 037

101

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 837

91

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

2 272

64

1812

..

..

2 345

466

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 863

205

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

2 124

369

0431*

..

..

1 996

140

1821*

..

..

1 863

205

1911

..

..

1 912

523

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

2 042

433

1922*

..

..

1 823

94


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2012, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2012, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.