Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Femårs-
medelvärde, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 214

103

..

..

4 339

105

Uppsala

3 192

156

1 711

97

4 903

170

Södermanlands

2 877

138

..

..

4 894

149

Östergötlands

3 079

204

2 396

160

5 475

231

Jönköpings

3 018

209

2 119

164

5 137

235

Kronobergs

3 179

116

2 366

98

5 544

128

Kalmar

3 251

196

2 676

164

5 927

225

Gotlands

3 601

136

2 651

113

6 251

160

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

3 568

384

2 567

300

6 135

445

Hallands

3 280

176

3 170

148

6 450

202

Västra Götalands

2 962

598

2 537

430

5 499

645

Värmlands

3 006

222

1 253

120

4 259

240

Örebro

3 300

118

1 678

65

4 978

118

Västmanlands

3 493

76

..

..

..

..

Dalarnas

3 289

121

..

..

4 722

126

Gävleborgs

3 058

171

1 269

96

4 327

183

Västernorrlands

3 044

145

..

..

3 850

147

Jämtlands

3 195

102

..

..

4 037

98

Västerbottens

2 793

179

..

..

4 145

191

Norrbottens

2 486

77

..

..

3 634

79

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 695

219

3 320

169

7 071

210

Götalands mellanbygder

3 531

425

2 748

346

6 434

412

Götalands n slättbygder

3 019

389

3 065

303

6 139

374

Svealands slättbygder

3 092

628

1 701

389

4 906

581

Götalands skogsbygder

2 958

989

2 207

775

5 236

939

M Sveriges skogsbygder

3 109

350

1 267

175

4 349

325

Nedre Norrland

2 996

409

1 037

208

4 108

372

Övre Norrland

2 721

291

1 227

161

3 950

267

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2012

3 079

3 700

2 010

2 527

5 163

4 035

2011

3 057

3 763

1 909

2 564

5 044

4 317

2010

3 111

3 803

1 777

2 557

4 889

4 357

2009

3 106

3 835

1 701

2 574

4 807

3 835

2008

3 234

3 906

1 629

2 760

4 863

3 906

2007

3 295

3 770

1 619

2 694

5 030

3 770


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.