Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, höstråg och höstkorn

10b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

5 050

107

144

..

..

..

Södermanlands

4 930

110

92

..

..

..

Östergötlands

5 819

102

242

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

4 647

100

268

Gotlands

4 383

114

79

4 304

100

277

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 584

101

832

5 907

100

437

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 289

116

233

4 973

100

152

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 823

102

512

6 029

100

329

Götalands mellanbygder

6 035

103

483

4 818

100

701

Götalands n slättbygder

5 579

109

445

5 122

100

219

Svealands slättbygder

4 895

107

440

..

..

..

Götalands skogsbygder

4 941

117

80

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

4 359

109

87

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

5 883

106

2 053

5 162

100

1 371

2011

5 816

106

2 051

5 190

100

1 211

2010

5 874

105

2 139

5 420

100

1 012

2009

5 787

105

2 117

5 422

100

755

2008

5 507

105

2 203

5 200

100

668


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.