Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 916

1 502

3 635

405

3 698

271

Uppsala

5 627

2 658

4 235

1 426

4 910

520

Södermanlands

5 208

2 489

4 103

929

4 214

410

Östergötlands

6 173

4 049

4 305

953

6 008

990

Jönköpings

5 163

257

..

..

..

..

Kronobergs

4 602

175

..

..

..

..

Kalmar

6 037

1 629

4 503

338

3 925

351

Gotlands

5 058

1 491

4 538

601

3 777

422

Blekinge

6 219

591

5 287

254

3 942

102

Skåne

7 547

7 420

5 250

2 583

6 667

2 484

Hallands

6 330

1 317

4 853

643

4 277

185

Västra Götalands

5 688

5 409

3 336

1 415

4 936

1 291

Värmlands

4 691

662

4 123

249

5 209

137

Örebro

5 563

1 459

4 947

1 188

4 867

391

Västmanlands

5 255

1 857

3 861

1 368

3 959

181

Dalarnas

4 190

351

3 123

228

..

..

Gävleborgs

3 461

150

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 694

6 438

5 347

2 474

6 830

1 541

Götalands mellanbygder

6 308

4 974

4 454

1 655

6 117

1 718

Götalands n slättbygder

5 976

7 973

3 697

1 915

5 451

2 053

Svealands slättbygder

5 329

10 267

4 301

5 300

4 657

1 791

Götalands skogsbygder

5 325

2 495

3 716

827

4 282

504

M Sveriges skogsbygder

4 961

1 270

3 406

720

4 149

352

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2012

6 225

33 496

4 228

13 019

5 701

7 991

2011

6 262

33 062

4 387

12 502

5 695

8 177

2010

6 268

32 252

4 585

11 989

5 711

8 340

2009

6 210

31 477

4 804

11 747

5 626

8 438

2008

6 184

30 993

4 966

11 370

5 580

8 687

2007

6 128

30 701

5 042

11 321

5 561

8 948


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.