Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärden för län, produktionsområden och riket 2012, majs och ärter

10e. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2012, grain maize and peas

 

Område

Majs

Ärter

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 617

106

102

Uppsala

..

..

..

2 792

105

266

Södermanlands

..

..

..

2 699

106

147

Östergötlands

..

..

..

3 167

102

355

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 257

103

156

Gotlands

..

..

..

3 215

103

163

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 583

98

122

3 157

103

89

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

2 712

111

270

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

2 945

102

138

Västmanlands

..

..

..

2 379

107

129

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 993

85

117

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 201

102

354

Götalands n slättbygder

..

..

..

3 028

106

548

Svealands slättbygder

..

..

..

2 693

107

802

Götalands skogsbygder

..

..

..

2 707

113

90

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

6 496

95

157

2 911

107

1 959

2011

..

..

..

2 886

106

2 050

2010

..

..

..

2 962

107

2 251

2009

..

..

..

3 039

107

2 463


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.