Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2012

JO 15 SM 1201, korrigerad version 2013-03-12

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2012, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2012, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 589

1 310

3 295

1 243

Uppsala

..

..

4 216

2 830

3 903

1 840

Södermanlands

..

..

3 914

2 011

3 694

2 234

Östergötlands

5 508

140

4 719

2 981

4 266

2 450

Jönköpings

..

..

3 277

1 012

3 687

1 014

Kronobergs

..

..

3 122

695

3 739

784

Kalmar

4 701

622

3 594

2 082

3 493

1 076

Gotlands

4 348

559

3 955

2 062

3 496

689

Blekinge

..

..

4 129

901

3 741

459

Skåne

6 351

973

5 438

8 006

4 902

2 999

Hallands

..

..

4 809

2 118

4 576

1 718

Västra Götalands

5 675

200

4 346

4 645

4 107

6 986

Värmlands

..

..

3 578

1 509

3 098

1 665

Örebro

..

..

4 389

1 983

4 262

2 119

Västmanlands

..

..

4 228

2 267

3 993

2 338

Dalarnas

..

..

3 113

995

3 079

741

Gävleborgs

..

..

2 514

1 060

2 286

782

Västernorrlands

..

..

2 115

640

1 635

142

Jämtlands

..

..

2 859

650

2 635

91

Västerbottens

..

..

2 312

937

1 878

249

Norrbottens

..

..

2 222

642

2 647

175

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 703

686

5 549

6 892

5 043

3 175

Götalands mellanbygder

4 866

1520

4 357

6 413

3 904

2 341

Götalands n slättbygder

6 289

327

4 705

5 751

4 369

7 095

Svealands slättbygder

..

..

4 151

10 819

3 859

10 309

Götalands skogsbygder

5 543

172

3 632

4 956

3 601

5 012

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 000

2 729

2 967

2 640

Nedre Norrland

..

..

2 607

2 160

2 329

750

Övre Norrland

..

..

2 303

1 616

1 961

446

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2012 

5 387

2 797

4 298

41 336

3 949

31 883

2011 

5 438

2 514

4 316

41 581

3 996

32 163

2010 

5 460

2 195

4 320

41 687

4 016

32 500

2009 2)

5 408

1 828

4 266

41 606

3 967

32 918

2008 3)

5 177

1 338

4 280

41 144

3 997

32 997

2007 3)

5 126

1 354

4 184

41 732

3 869

33 711


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2009 var första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2007 och 2008 har normskörden för höstkorn beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.