Statens Jordbruksverk                                           65                                                     JO 15 SM 1301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se,
Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07,
gerda.landell@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 5 juni 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-JO15SM1301_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.