Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, potatis och sockerbetor

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstvete och vårvete

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstråg och höstkorn

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, vårkorn och havre

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, rågvete och blandsäd

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstraps och vårraps

10f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstrybs och vårrybs

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, oljelin och ärter

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, slåttervall första skörd och återväxt

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, slåttervall total

11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, majs och åkerbönor

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure