Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 932

1 516

3 615

412

3 753

260

Uppsala

5 682

2 753

4 074

1 502

4 997

522

Södermanlands

5 292

2 530

4 093

943

4 358

400

Östergötlands

6 279

4 107

4 136

991

6 116

989

Jönköpings

5 189

262

..

..

..

..

Kronobergs

4 566

182

..

..

..

..

Kalmar

6 036

1 649

4 284

365

4 087

342

Gotlands

5 149

1 532

4 578

649

3 810

416

Blekinge

6 278

613

5 322

267

4 063

95

Skåne

7 484

7 468

5 123

2 550

6 709

2 501

Hallands

6 344

1 304

4 741

708

4 317

178

Västra Götalands

5 687

5 270

3 289

1 563

4 851

1 237

Värmlands

4 829

628

4 060

286

5 476

126

Örebro

5 628

1 467

4 758

1 219

4 992

372

Västmanlands

5 279

1 875

3 807

1 412

4 131

175

Dalarnas

4 372

373

3 078

254

..

..

Gävleborgs

3 765

160

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 629

6 509

5 196

2 516

6 883

1 574

Götalands mellanbygder

6 304

5 034

4 405

1 709

6 181

1 698

Götalands n slättbygder

6 034

7 975

3 607

2 076

5 491

2 016

Svealands slättbygder

5 394

10 436

4 195

5 498

4 773

1 752

Götalands skogsbygder

5 444

2 428

3 627

928

4 453

465

M Sveriges skogsbygder

5 032

1 257

3 238

753

4 220

337

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2013

6 238

33 723

4 097

13 640

5 798

7 872

2012

6 225

33 496

4 228

13 019

5 701

7 991

2011

6 262

33 062

4 387

12 502

5 695

8 177

2010

6 268

32 252

4 585

11 989

5 711

8 340

2009

6 210

31 477

4 804

11 747

5 626

8 438

2008

6 184

30 993

4 966

11 370

5 580

8 687


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.