Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 909

104

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

5 862

108

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

3 734

209

..

..

0431*

4 785

127

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

3 777

101

0321*

5 862

108

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

5 213

267

2 557

80

0421*

3 734

209

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 785

127

..

..

0521*

4 781

194

2 809

60

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 723

113

..

..

0513

5 933

318

..

..

0514

5 458

441

..

..

0515

5 453

401

2 937

97

0521*

4 781

194

2 809

60

0821*

4 072

212

2 776

132

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 350

153

3 424

118

0621*

4 644

142

3 058

99

0622*

3 583

86

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 644

142

3 058

99

0622*

3 583

86

..

..

0711

4 250

316

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 929

514

..

..

0812

4 250

260

..

..

0813

4 253

154

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

4 072

212

2 776

132

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 969

305

..

..

0912

5 064

643

..

..

0913

3 793

212

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 835

441

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 150

124

..

..

1112

4 676

103

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 289

91

..

..

1123

6 107

130

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

6 611

119

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

5 858

414

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 871

448

..

..

1321*

5 858

414

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

5 451

122

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 451

122

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 782

66

..

..

1512

4 803

200

4 138

92

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

4 886

168

3 719

91

1613

5 757

76

2 679

71

1614

5 120

240

3 552

107

1615

5 245

204

..

..

1616

5 338

224

3 726

127

1617

..

..

..

..

1621

4 961

240

..

..

1622

5 949

232

..

..

1623

5 637

221

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 133

161

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 133

161

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

4 959

80

..

..

1812

5 289

200

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 785

127

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 159

90

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

2 301

72

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.