Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2013, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

1 837

339

0112

..

..

1 796

163

0321*

..

..

2 069

661

0322*

..

..

..

..

0421*

2 740

103

1 903

254

0431*

..

..

1 915

158

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 194

557

0312

..

..

..

..

0321*

..

..

2 069

661

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

2 025

471

1922*

..

..

1 764

107

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

3 042

125

2 090

167

0421*

2 740

103

1 903

254

0422*

..

..

2 105

395

0431*

..

..

1 915

158

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 638

737

1 935

183

0514

3 080

566

1 789

255

0515

3 089

238

1 945

485

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 310

71

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 875

571

..

..

0812

3 219

97

..

..

0813

3 308

66

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 925

188

1 840

87

0912

3 394

568

1 938

276

0913

..

..

1 751

76

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

3 936

189

2 035

144

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

4 147

121

..

..

1112

..

..

..

..

1121

4 330

544

..

..

1122

3 903

262

..

..

1123

3 429

349

1 822

179

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 152

730

..

..

1212

3 987

389

..

..

1213

3 439

196

..

..

1214

3 924

504

..

..

1215

3 769

571

..

..

1216

3 960

740

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 928

210

..

..

1321*

3 677

237

1 998

136

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

..

..

1 922

145

1321*

3 677

237

1 998

136

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 206

99


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 206

99

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

1 654

152

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

2 768

145

2 031

89

1613

..

..

..

..

1614

2 742

126

..

..

1615

2 630

189

2 095

73

1616

2 514

136

2 186

169

1617

..

..

..

..

1621

..

..

1 731

162

1622

3 358

479

1 844

292

1623

3 375

370

1 925

204

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 757

104

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 965

117

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 757

104

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

2 211

67

1812

..

..

2 251

497

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 764

223

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

2 105

395

0431*

..

..

1 915

158

1821*

..

..

1 764

223

1911

..

..

1 828

555

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

2 025

471

1922*

..

..

1 764

107


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.