Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2013, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

21 724

86

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

18 878

80

..

..

..

..

2121*

17 942

241

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

34 997

699

..

..

..

..

0514

40 906

144

..

..

..

..

0515

29 880

54

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

24 376

185

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

27 412

148

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

24 376

185

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

33 651

200

38 864

288

53 183

1 067

0812

 

 

..

..

..

..

0813

25 462

77

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

..

..

0912

28 912

232

..

..

43 799

2 532

0913

33 544

288

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

27 533

96

34 589

545

56 264

1 670

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

34 628

579

38 623

638

54 616

2 864

1112

39 537

155

36 430

268

50 061

775

1121

35 947

419

36 499

169

59 359

7 491

1122

..

..

..

..

55 883

2 962

1123

31 398

280

..

..

52 761

2 503

1124*

30 469

136

..

..

53 462

358

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

35 038

285

..

..

60 925

6 504

1212

39 838

146

..

..

56 129

3 067

1213

31 686

144

35 370

117

55 012

1 604

1214

33 302

180

..

..

61 289

4 750

1215

34 686

557

..

..

54 798

3 645

1216

36 746

101

..

..

56 949

5 113

1221

..

..

..

..

53 917

144

1222

31 254

682

..

..

56 128

2 543

1321*

32 720

917

..

..

55 601

1 733

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

30 469

136

..

..

53 462

358

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

31 510

355

..

..

..

..

1321*

32 720

917

..

..

55 601

1 733

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

27 412

148

..

..

..

..

1612

33 977

247

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

..

..

1615

33 624

301

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

30 174

349

..

..

..

..

1622

30 226

219

..

..

..

..

1623

31 431

295

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

29 333

119

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

27 378

194

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

29 333

119

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

9 094

133

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

..

..

1812

31 368

369

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

18 878

80

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

9 094

133

..

..

..

..

2011

25 749

337

..

..

..

..

2012

27 713

317

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

20 655

133

..

..

..

..

2121*

17 942

241

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

18 524

148

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

18 524

148

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

18 274

146

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

18 100

231

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

17 760

168

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

15 430

344

..

..

..

..

2512

20 777

170

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.