Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 181

157

812

95

4 023

175

Uppsala

3 314

232

1 660

153

4 951

260

Södermanlands

2 987

248

1 835

169

4 886

259

Östergötlands

3 272

361

2 216

295

5 420

384

Jönköpings

3 215

353

1 978

284

5 137

350

Kronobergs

2 991

203

1 872

172

4 922

214

Kalmar

3 446

364

2 280

302

5 795

372

Gotlands

3 475

250

2 301

217

5 791

273

Blekinge

3 621

95

1 866

78

5 448

111

Skåne

3 587

668

2 266

538

5 795

625

Hallands

3 346

307

3 003

256

6 376

309

Västra Götalands

3 199

940

2 212

682

5 409

881

Värmlands

2 998

346

1 190

192

4 188

340

Örebro

3 421

184

1 666

105

5 092

195

Västmanlands

3 363

126

1 299

82

4 650

139

Dalarnas

3 387

209

1 213

126

4 646

190

Gävleborgs

3 267

257

1 130

139

4 364

233

Västernorrlands

3 131

233

777

103

3 948

231

Jämtlands

3 232

172

..

..

4 146

168

Västerbottens

2 829

302

1 202

174

4 062

255

Norrbottens

2 592

138

..

..

3 713

141

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 672

372

3 087

293

6 766

357

Götalands mellanbygder

3 657

797

2 456

657

6 134

747

Götalands n slättbygder

3 288

624

2 837

489

6 094

592

Svealands slättbygder

3 215

1 006

1 634

640

4 799

1 006

Götalands skogsbygder

3 218

1 672

1 942

1 286

5 092

1 582

M Sveriges skogsbygder

3 160

578

1 227

316

4 402

525

Nedre Norrland

3 151

631

940

326

4 082

557

Övre Norrland

2 743

478

1 127

283

3 927

429

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 248

6 142

1 829

4 293

5 047

6 260

2012 3)

3 079

3 700

2 010

2 527

5 163

4 035

2011 3)

3 057

3 763

1 909

2 564

5 044

4 317

2010 3)

3 111

3 803

1 777

2 557

4 889

4 357

2009 3)

3 106

3 835

1 701

2 574

4 807

3 835

2008 3)

3 234

3 906

1 629

2 760

4 863

3 906


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.

3) Åren 2008 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.