Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstvete och vårvete

10a. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 144

102

770

4 193

108

151

Uppsala

5 825

104

1 395

4 617

106

706

Södermanlands

5 445

102

1 218

4 547

107

388

Östergötlands

6 298

101

2 101

4 792

110

372

Jönköpings

5 128

104

133

..

..

..

Kronobergs

4 776

103

101

..

..

..

Kalmar

5 856

101

875

4 615

103

209

Gotlands

5 087

103

748

4 430

102

373

Blekinge

6 153

101

331

5 684

101

142

Skåne

7 430

100

3 935

5 625

103

1 151

Hallands

6 166

101

628

4 855

105

351

Västra Götalands

5 824

103

2 451

4 436

121

595

Värmlands

5 008

103

303

..

..

..

Örebro

5 692

101

773

5 099

104

593

Västmanlands

5 433

103

892

4 281

108

627

Dalarnas

4 685

108

198

3 697

119

115

Gävleborgs

4 209

104

91

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 502

100

3 447

5 623

103

1 153

Götalands mellanbygder

6 248

101

2 584

4 896

103

894

Götalands n slättbygder

6 119

102

4 072

4 741

119

762

Svealands slättbygder

5 538

103

5 254

4 632

107

2 450

Götalands skogsbygder

5 477

103

1 144

4 100

111

430

M Sveriges skogsbygder

5 118

104

606

4 121

117

301

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

6 228

102

17 115

4 753

108

6 044

2012 3)

6 215

102

10 560

4 604

109

3 556

2011 3)

6 213

102

10 542

4 607

109

3 304

2010 3)

6 406

102

10 634

4 757

108

3 463

2009 3)

6 375

102

10 760

4 776

108

3 615

2008 3)

6 200

102

10 922

4 938

107

3 695

 


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.