Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstråg och höstkorn

10b. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 945

101

110

..

..

..

Uppsala

4 941

107

253

..

..

..

Södermanlands

4 771

109

154

..

..

..

Östergötlands

5 984

103

467

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

4 345

113

135

4 676

100

363

Gotlands

4 383

111

153

4 403

100

317

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 403

101

1 245

6 057

100

541

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 444

112

418

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

4 751

101

195

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

4 539

111

64

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 616

102

746

6 303

100

385

Götalands mellanbygder

5 807

103

768

4 841

100

850

Götalands n slättbygder

5 719

107

857

5 518

100

211

Svealands slättbygder

4 781

106

798

..

..

..

Götalands skogsbygder

4 971

118

148

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

4 373

108

142

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

5 754

106

3 351

5 244

100

1 713

2012 3)

5 883

106

2 053

5 162

100

1 371

2011 3)

5 816

106

2 051

5 190

100

1 211

2010 3)

5 874

105

2 139

5 420

100

1 012

2009 3)

5 787

105

2 117

5 422

100

755

2008 3)

5 507

105

2 203

5 200

100

668


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.