Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, vårkorn och havre

10c. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 838

101

614

3 532

106

531

Uppsala

4 329

101

1 479

4 100

106

850

Södermanlands

4 170

102

927

4 149

109

964

Östergötlands

4 737

102

1 488

4 307

105

1 061

Jönköpings

3 347

104

453

3 546

102

453

Kronobergs

3 456

106

266

3 871

102

376

Kalmar

3 689

101

1 042

3 478

103

466

Gotlands

3 973

102

1 062

3 653

106

348

Blekinge

4 245

100

461

4 036

101

189

Skåne

5 398

101

4 146

4 981

102

1 275

Hallands

4 580

101

1 123

4 402

102

838

Västra Götalands

4 367

102

2 263

4 284

108

3 061

Värmlands

3 551

105

621

3 466

113

672

Örebro

4 358

101

1 012

4 359

105

1 003

Västmanlands

4 218

101

1 106

4 321

109

1 054

Dalarnas

3 277

103

456

3 497

110

332

Gävleborgs

2 741

104

459

2 826

109

298

Västernorrlands

2 327

108

230

..

..

..

Jämtlands

2 884

109

186

..

..

..

Västerbottens

2 455

103

391

1 973

105

134

Norrbottens

2 302

103

285

2 198

106

110

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 491

100

3 709

5 037

101

1 554

Götalands mellanbygder

4 384

101

3 251

4 124

104

991

Götalands n slättbygder

4 748

102

2 989

4 553

107

3 207

Svealands slättbygder

4 241

101

5 359

4 162

108

4 656

Götalands skogsbygder

3 645

103

2 189

3 639

105

2 077

M Sveriges skogsbygder

3 183

103

1 176

3 357

109

1 040

Nedre Norrland

2 723

106

800

2 615

110

287

Övre Norrland

2 372

103

704

2 054

105

242

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

4 368

102

20 163

4 134

107

13 911

2012 3)

4 382

102

12 268

4 141

106

8 297

2011 3)

4 229

102

12 329

3 983

106

8 637

2010 3)

4 300

102

12 753

4 078

107

9 124

2009 3)

4 243

102

12 884

4 103

107

9 333

2008 3)

4 254

102

12 733

4 164

107

9 569


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.