Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, rågvete och blandsäd

10d. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 933

102

143

..

..

..

Uppsala

5 074

107

130

3 942

113

86

Södermanlands

5 078

103

361

..

..

..

Östergötlands

5 518

104

940

3 739

113

164

Jönköpings

4 247

104

181

3 320

104

137

Kronobergs

4 277

102

213

..

..

..

Kalmar

4 573

101

611

2 888

101

104

Gotlands

4 574

103

600

..

..

..

Blekinge

4 871

100

219

..

..

..

Skåne

5 621

103

529

..

..

..

Hallands

5 531

101

518

4 216

107

72

Västra Götalands

5 214

105

1 024

3 827

113

441

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 132

102

213

..

..

..

Västmanlands

4 983

106

108

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 733

102

737

4 328

106

82

Götalands mellanbygder

4 883

102

1 383

3 626

110

97

Götalands n slättbygder

5 499

104

1 683

4 159

116

376

Svealands slättbygder

5 136

104

1 057

3 804

116

357

Götalands skogsbygder

4 576

104

1 103

3 261

107

522

M Sveriges skogsbygder

4 600

103

302

3 128

118

123

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

1 802

109

81

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

5 143

103

6 456

3 635

113

1 607

2012 3)

5 043

103

3 504

3 599

114

946

2011 3)

5 080

103

3 997

3 465

112

1 000

2010 3)

5 291

103

4 326

3 575

112

1 097

2009 3)

5 362

103

4 442

3 613

112

1 177

2008 3)

5 158

103

4 415

3 642

111

1 261


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.