Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 656

1 304

3 290

1 236

Uppsala

..

..

4 220

2 893

3 798

1 872

Södermanlands

..

..

3 930

2 019

3 701

2 233

Östergötlands

5 553

157

4 710

3 002

4 131

2 422

Jönköpings

..

..

3 255

1 002

3 600

992

Kronobergs

..

..

3 154

683

3 707

785

Kalmar

4 853

667

3 585

2 069

3 320

1 041

Gotlands

4 508

617

3 950

2 086

3 437

699

Blekinge

..

..

4 147

918

3 713

456

Skåne

6 324

1 028

5 450

8 015

4 813

2 931

Hallands

..

..

4 798

2 139

4 458

1 720

Västra Götalands

5 635

212

4 396

4 633

4 058

6 910

Värmlands

..

..

3 539

1 463

3 069

1 634

Örebro

..

..

4 371

1 981

4 268

2 115

Västmanlands

..

..

4 182

2 285

3 966

2 348

Dalarnas

..

..

3 093

1 005

3 047

759

Gävleborgs

..

..

2 546

1 056

2 403

766

Västernorrlands

..

..

2 129

637

1 481

139

Jämtlands

..

..

2 832

640

2 976

86

Västerbottens

..

..

2 401

898

1 722

247

Norrbottens

..

..

2 192

647

2 530

153

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 563

725

5 551

6 983

4 975

3 160

Götalands mellanbygder

4 996

1 644

4 395

6 431

3 837

2 302

Götalands n slättbygder

6 054

354

4 699

5 876

4 314

7 125

Svealands slättbygder

..

..

4 150

10 920

3 845

10 369

Götalands skogsbygder

5 640

182

3 630

4 790

3 510

4 846

M Sveriges skogsbygder

..

..

2 983

2 652

2 945

2 562

Nedre Norrland

..

..

2 628

2 147

2 312

733

Övre Norrland

..

..

2 336

1 576

2 002

418

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2013 

5 470

3 002

4 306

41 375

3 901

31 663

2012 

5 387

2 797

4 298

41 336

3 949

31 883

2011 

5 438

2 514

4 316

41 581

3 996

32 163

2010 

5 460

2 195

4 320

41 687

4 016

32 500

2009 2)

5 408

1 828

4 266

41 606

3 967

32 918

2008 3)

5 177

1 338

4 280

41 144

3 997

32 997


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2009 var första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) 2008 har normskörden för höstkorn beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.