Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, höstraps och vårraps

10e. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

1 838

101

416

Uppsala

..

..

..

2 054

100

909

Södermanlands

2 640

100

274

1 951

100

612

Östergötlands

3 089

101

942

1 904

101

591

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 266

101

492

1 879

104

77

Gotlands

2 890

100

511

1 831

102

284

Blekinge

3 369

100

136

..

..

..

Skåne

3 518

100

2 770

1 913

100

402

Hallands

3 031

102

353

1 987

100

227

Västra Götalands

2 922

105

1 091

1 831

101

1 030

Värmlands

..

..

..

1 867

102

180

Örebro

2 674

100

120

2 048

100

504

Västmanlands

..

..

..

1 858

100

673

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 546

100

2 312

1 921

100

393

Götalands mellanbygder

3 217

101

1 601

1 880

102

468

Götalands n slättbygder

3 012

103

1 947

1 862

101

1 346

Svealands slättbygder

2 611

101

836

1 958

100

3 179

Götalands skogsbygder

2 993

102

419

1 833

102

419

M Sveriges skogsbygder

2 653

101

86

1 841

101

203

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 289

101

7 457

1 922

101

6 038

2012 3)

3 259

101

5 016

1 877

101

3 514

2011 3)

3 288

101

4 988

1 811

101

3 450

2010 3)

3 317

101

4 707

1 885

101

3 637

2009 3)

3 298

102

4 500

1 959

101

3 794

2008 3)

3 198

102

3 950

1 943

101

3 900


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.