Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, oljelin och ärter

10g. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 759

104

172

Uppsala

1 514

101

138

3 058

105

409

Södermanlands

1 548

102

123

2 706

105

297

Östergötlands

1 813

100

575

3 249

103

689

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 271

104

272

Gotlands

..

..

..

3 330

102

298

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 228

102

362

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 476

115

259

2 900

113

464

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 050

106

215

Västmanlands

..

..

..

2 518

107

230

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 402

101

333

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 216

102

721

Götalands n slättbygder

1 713

104

735

3 103

107

983

Svealands slättbygder

1 510

101

437

2 810

106

1 433

Götalands skogsbygder

..

..

..

2 825

115

158

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 467

110

184

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

1 658

104

1 347

3 023

107

3 587

2012 3)

1 596

102

1 060

2 911

107

1 959

2011 3)

1 565

103

949

2 886

106

2 050

2010 3)

1 642

103

806

2 962

107

2 251

2009 3)

1 676

104

731

3 039

107

2 463

2008 3)

1 779

106

745

2 911

107

1 959


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.