Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, slåttervall första skörd och återväxt

10h. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 513

109

107

..

..

..

Uppsala

3 638

114

148

1 869

109

111

Södermanlands

3 331

116

152

2 050

102

107

Östergötlands

3 629

118

222

2 684

112

187

Jönköpings

3 324

110

251

2 141

101

210

Kronobergs

3 065

96

150

2 044

86

132

Kalmar

3 602

111

289

2 458

92

254

Gotlands

3 684

102

179

2 360

89

159

Blekinge

3 689

103

82

..

..

..

Skåne

3 761

105

557

2 409

94

469

Hallands

3 400

104

253

3 107

98

217

Västra Götalands

3 506

118

559

2 453

97

421

Värmlands

3 033

101

198

1 237

99

115

Örebro

3 673

111

128

..

..

..

Västmanlands

3 442

99

89

..

..

..

Dalarnas

3 466

105

142

..

..

..

Gävleborgs

3 407

111

151

1 195

94

81

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

2 798

100

209

1 355

100

133

Norrbottens

2 763

111

95

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 791

101

327

3 135

94

256

Götalands mellanbygder

3 855

105

630

2 579

94

523

Götalands n slättbygder

3 659

119

379

3 251

106

315

Svealands slättbygder

3 547

111

648

1 731

102

461

Götalands skogsbygder

3 398

112

1 188

2 127

96

935

M Sveriges skogsbygder

3 296

107

341

1 183

93

220

Nedre Norrland

3 315

108

373

1 023

99

200

Övre Norrland

2 807

103

330

1 277

104

211

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

3 453

110

4 254

2 037

101

3 134

2012 3)

3 329

108

2 685

2 178

108

1 849

2011 3)

3 301

108

2 659

2 114

111

1 848

2010 3)

3 333

107

2 553

2 016

113

1 768

2009 3)

3 333

107

2 531

1 953

115

1 762

2008 3)

3 490

108

2 553

1 884

116

1 884


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.