Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, slåttervall total

10i. Conventional yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 491

103

123

Uppsala

5 545

113

180

Södermanlands

5 389

110

173

Östergötlands

6 260

114

234

Jönköpings

5 402

105

249

Kronobergs

5 188

94

143

Kalmar

6 101

103

307

Gotlands

6 044

97

192

Blekinge

5 645

97

91

Skåne

6 118

100

535

Hallands

6 530

101

275

Västra Götalands

5 934

108

556

Värmlands

4 246

100

188

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 654

99

127

Gävleborgs

4 608

106

137

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

4 146

100

233

Norrbottens

3 978

109

98

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 896

98

363

Götalands mellanbygder

6 409

100

652

Götalands n slättbygder

6 882

112

405

Svealands slättbygder

5 305

108

729

Götalands skogsbygder

5 460

104

1 138

M Sveriges skogsbygder

4 490

103

343

Nedre Norrland

4 380

107

346

Övre Norrland

4 122

104

363

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2013

5 458

106

4 422

2012 3)

5 475

106

2 922

2011 3)

5 416

107

3 065

2010 3)

5 349

109

2 959

2009 3)

5 287

110

2 531

2008 3)

5 374

111

2 553


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2008 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.