Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2013, majs och åkerbönor

11. Conventional yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2013, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

Femårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 569

100

119

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

3 305

113

216

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 836

100

112

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

3 334

110

311

Svealands slättbygder

.

.

.

2 848

115

131

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

6 580

101

153

3 247

113

596

2012

6 496

95

157

3 069

116

457

2011

..

..

..

2 849

118

349

2010

..

..

..

2 893

120

329

2009

..

..

..

2 700

123

295

2008

..

..

...

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.