Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 671

296

3 009

143

Uppsala

4 819

303

3 470

304

Södermanlands

4 904

699

3 104

285

Östergötlands

5 281

1 586

3 232

469

Jönköpings

3 875

453

3 294

360

Kronobergs

4 474

450

2 667

154

Kalmar

4 494

1 192

2 636

249

Gotlands

4 563

1 160

2 990

88

Blekinge

4 823

457

..

..

Skåne

5 443

1 126

3 127

151

Hallands

5 754

1 026

3 877

203

Västra Götalands

5 053

2 261

3 337

1 382

Värmlands

4 775

348

2 447

167

Örebro

4 993

406

2 579

154

Västmanlands

4 631

204

2 399

167

Dalarnas

..

..

2 426

88

Gävleborgs

..

..

2 584

158

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 837

138

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 751

1 344

4 120

200

Götalands mellanbygder

4 815

2 837

3 040

271

Götalands n slättbygder

5 357

2 926

3 519

1 151

Svealands slättbygder

4 873

2 090

3 245

1 101

Götalands skogsbygder

4 436

2 313

2 925

1 437

M Sveriges skogsbygder

4 554

531

2 531

463

Nedre Norrland

..

..

1 890

269

Övre Norrland

..

..

1 782

230

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

5 057

12 184

3 159

5 190

2012

4 981

11 724

3 214

4 903

2011

5 027

11 248

3 261

4 573

2010

5 060

10 595

3 305

4 216

2009 2)

5 044

9 734

3 292

3 955

2008 3)

4 849

7 248

3 245

2 953


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.
2) 2009 var första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) 2008 har normskörden för rågvete och blandsäd beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.