Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 491

218

1 890

682

Uppsala

2 768

239

2 086

1 389

Södermanlands

2 887

346

2 068

930

Östergötlands

3 353

1 683

1 830

1 044

Jönköpings

3 217

85

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 737

803

1 896

142

Gotlands

3 256

862

1 856

468

Blekinge

3 926

190

2 050

147

Skåne

3 950

4 798

1 839

884

Hallands

3 510

478

2 072

398

Västra Götalands

3 111

1 892

1 836

1 559

Värmlands

..

..

1 822

252

Örebro

2 510

140

2 103

795

Västmanlands

..

..

1 917

1 043

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 996

3 962

1 853

853

Götalands mellanbygder

3 676

2 832

1 853

881

Götalands n slättbygder

3 255

3 254

1 823

2 193

Svealands slättbygder

2 785

1 120

2 021

4 974

Götalands skogsbygder

3 330

676

1 926

685

M Sveriges skogsbygder

2 671

151

1 823

308

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

3 592

12 001

1 928

9 901

2012

3 551

11 281

1 983

9 311

2011

3 496

10 606

2 068

8 789

2010

3 423

9 984

2 144

8 336

2009

3 300

14 564

2 184

13 722

2008

3 214

19 028

2 217

19 139


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.