Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, oljeväxter

2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, oilseed crops

 

Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

2 080

103

1 500

251

Södermanlands

..

..

1 437

317

Östergötlands

..

..

1 366

223

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

1 487

102

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

1 418

506

Värmlands

..

..

1 046

226

Örebro

..

..

1 724

177

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

1 459

268

Gävleborgs

..

..

1 185

107

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

1 479

108

Götalands n slättbygder

..

..

1 413

608

Svealands slättbygder

1 843

422

1 224

1 311

Götalands skogsbygder

..

..

1 190

214

M Sveriges skogsbygder

..

..

1 349

511

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

1 902

567

1 266

2 903

2012

1 932

570

1 308

3 134

2011

1 884

559

1 366

3 447

2010

1 811

549

1 428

3 567

2009

1 755

881

1 479

6 637

2008

1 709

1 189

1 534

9 683


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.