Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 374

338

..

..

Uppsala

2 923

958

..

..

Södermanlands

2 174

715

1 499

190

Östergötlands

2 988

1 525

1 977

934

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 426

516

..

..

Gotlands

3 244

576

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 646

893

2 249

169

Hallands

2 696

332

..

..

Västra Götalands

2 285

1 073

1 353

352

Värmlands

2 036

247

..

..

Örebro

2 810

478

..

..

Västmanlands

2 281

674

..

..

Dalarnas

1 801

123

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 147

813

2 123

145

Götalands mellanbygder

3 038

1 430

1 557

106

Götalands n slättbygder

2 829

2 290

1 838

1 212

Svealands slättbygder

2 417

3 175

1 725

736

Götalands skogsbygder

2 436

438

..

..

M Sveriges skogsbygder

1 813

461

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2013

2 732

9 042

1 828

2 405

2012

2 766

8 643

1 863

2 244

2011

2 817

8 174

1 884

1 952

2010 2)

2 898

7 562

1 916

1 569

2009 3)

2 861

5 554

1 417

1 506

2008 3)

2 842

5 899

1 323

1 674


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2010 var första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) Åren 2008 och 2009 har normskörden för ärter och oljelin beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.