Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2013, potatis och sockerbetor

4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2013, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

17 519

239

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

34 934

1 006

..

..

..

..

Jönköpings

26 683

182

..

..

..

..

Kronobergs

25 196

147

..

..

..

..

Kalmar

29 720

391

38 753

298

53 333

1 245

Gotlands

31 283

597

..

..

44 275

3 619

Blekinge

24 838

124

34 521

564

56 075

1 701

Skåne

34 418

3 722

37 584

1 351

57 825

44 360

Hallands

32 385

1 306

..

..

55 288

1 734

Västra Götalands

31 455

1 752

..

..

..

..

Värmlands

24 302

510

..

..

..

..

Örebro

29 797

459

..

..

..

..

Västmanlands

25 143

75

..

..

..

..

Dalarnas

26 474

664

..

..

..

..

Gävleborgs

18 585

401

..

..

..

..

Västernorrlands

16 446

222

..

..

..

..

Jämtlands

17 137

173

..

..

..

..

Västerbottens

16 967

480

..

..

..

..

Norrbottens

17 243

514

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

33 859

3 355

39 302

305

55 554

33 726

Götalands mellanbygder

32 585

2 493

36 898

1 729

54 192

18 742

Götalands n slättbygder

34 166

2 410

..

..

..

..

Svealands slättbygder

27 284

1 116

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

25 489

893

36 771

196

47 824

200

M Sveriges skogsbygder

23 073

805

..

..

..

..

Nedre Norrland

22 601

1 093

..

..

..

..

Övre Norrland

17 047

1 006

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2013

30 784

13 171

36 797

2 339

57 657

52 668

2012

30 533

13 335

36 338

2 097

55 781

55 883

2011

29 336

12 724

36 644

2 038

53 921

59 012

2010

29 374

13 558

37 020

2 136

52 920

61 595

2009

29 470

13 594

36 985

2 248

51 703

64 296

2008

29 857

13 682

37 315

2 359

49 129

67 091


1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.