Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 816

735

4 108

216

4 303

145

0112

4 539

406

3 470

109

..

..

0321*

5 998

1 209

4 347

562

5 402

264

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 037

726

2 335

160

..

..

0431*

5 108

472

4 553

209

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 589

1 111

4 204

591

5 682

152

0312

4 556

215

4 258

99

..

..

0321*

5 998

1 209

4 347

562

5 402

264

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 372

784

3 957

612

4 430

93

1922*

4 317

285

3 699

237

..

..

2121*

4 160

111

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 071

749

3 214

172

..

..

0421*

5 037

726

2 335

160

..

..

0422*

5 781

743

4 557

428

5 001

207

0431*

5 108

472

4 553

209

..

..

0521*

5 037

239

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

4 979

187

..

..

..

..

0513

6 960

1 184

4 620

294

6 391

476

0514

6 130

1 201

3 964

339

5 958

303

0515

5 809

1 105

3 738

229

..

..

0521*

5 037

239

..

..

..

..

0821*

3 989

361

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

5 087

185

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

4 863

153

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 413

966

4 713

198

5 332

175

0812

5 729

253

..

..

..

..

0813

5 771

182

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

3 989

361

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 312

316

..

..

3 170

98

0912

5 471

1 033

4 787

472

4 661

242

0913

4 402

183

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 265

599

5 315

265

4 053

88

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

6 823

297

4 545

157

5 067

267

1112

6 495

212

..

..

5 834

124

1121

7 981

849

5 717

233

6 450

215

1122

6 589

400

..

..

6 821

106

1123

6 844

706

5 145

327

5 916

132

1124*

6 257

56

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 319

992

5 105

212

7 058

264

1212

7 488

645

4 390

217

7 607

129

1213

6 760

304

4 005

90

6 473

201

1214

7 882

751

5 843

339

7 142

219

1215

6 741

779

3 946

189

7 580

349

1216

7 674

1 034

5 568

470

7 182

238

1221

..

..

..

..

..

..

1222

6 763

345

5 019

92

6 044

121

1321*

6 931

528

4 845

261

4 248

78

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

6 257

56

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

5 963

517

5 660

315

..

..

1321*

6 931

528

4 845

261

4 248

78

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

5 800

249

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

5 800

249

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

4 427

161

..

..

..

..

1421

5 073

135

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

5 147

494

3 454

83

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 163

216

..

..

..

..

1613

5 396

121

..

..

..

..

1614

4 939

296

..

..

..

..

1615

5 588

443

2 981

139

4 160

117

1616

5 463

584

3 478

255

5 673

78

1617

4 814

83

..

..

..

..

1621

5 306

445

3 082

88

5 228

228

1622

6 198

1 161

3 633

194

5 505

267

1623

5 853

834

3 000

194

4 330

213

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 607

320

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 616

169

4 267

126

..

..

1712

3 752

76

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

4 607

320

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 523

133

4 285

98

..

..

1812

5 924

820

5 091

766

5 361

246

1813

4 862

71

..

..

..

..

1821*

5 031

461

3 715

302

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

5 781

743

4 557

428

5 001

207

0431*

5 108

472

4 553

209

..

..

1821*

5 031

461

3 715

302

..

..

1911

5 368

961

3 942

596

..

..

1912

4 194

160

2 909

144

..

..

1921*

5 372

784

3 957

612

4 430

93

1922*

4 317

285

3 699

237

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

4 425

356

2 999

235

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 160

111

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.