Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2013

JO 15 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 747

552

3 620

526

0112

..

..

3 341

448

3 099

405

0321*

..

..

4 801

1 076

3 915

672

0322*

..

..

3 090

146

2 542

95

0421*

..

..

3 929

562

3 619

652

0431*

..

..

3 380

363

3 200

505

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 281

1 086

3 969

650

0312

..

..

3 430

329

2 699

190

0321*

..

..

4 801

1 076

3 915

672

0322*

..

..

3 090

146

2 542

95

1921*

..

..

4 513

990

4 165

987

1922*

..

..

3 406

415

3 455

361

2121*

..

..

2 559

417

2 706

355

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 059

674

3 643

645

0421*

..

..

3 929

562

3 619

652

0422*

..

..

4 280

549

4 443

584

0431*

..

..

3 380

363

3 200

505

0521*

..

..

3 152

254

3 412

302

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 438

132

3 865

98

0512

..

..

3 646

165

3 376

148

0513

..

..

5 414

993

5 140

347

0514

..

..

4 797

810

4 571

592

0515

..

..

4 599

590

4 273

805

0521*

..

..

3 152

254

3 412

302

0821*

..

..

2 928

309

3 303

387

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

2 692

138

3 263

103

0612

..

..

3 611

360

3 702

350

0621*

..

..

3 466

280

3 796

296

0622*

..

..

2 658

242

3 498

253

1322*

..

..

3 085

127

3 076

119

1611*

..

..

3 986

114

3 455

140

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

3 466

280

3 796

296

0622*

..

..

2 658

242

3 498

253

0711

..

..

3 182

421

3 784

484

0731*

..

..

2 567

83

..

..

0831*

..

..

2 585

149

3 276

85

1131*

..

..

3 404

121

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

5 341

351

4 222

942

3 700

357

0812

4 332

217

3 417

458

..

..

0813

..

..

3 477

247

4 052

192

0814

..

..

2 708

117

2 534

91

0821*

..

..

2 928

309

3 303

387

0831*

..

..

2 585

149

3 276

85

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

4 307

168

3 493

483

3 292

190

0912

4 767

329

4 222

1 234

3 671

359

0913

4 664

83

3 492

369

3 124

150

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

2 567

83

..

..

0831*

..

..

2 585

149

3 276

85

1011

..

..

4 181

860

3 829

425

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

2 567

83

..

..

1111

..

..

5 044

414

5 459

91

1112

..

..

4 688

293

4 017

166

1121

6 881

160

5 814

848

5 484

188

1122

6 551

101

4 790

484

3 691

117

1123

5 783

134

4 831

678

5 284

461

1124*

..

..

4 175

183

4 325

83

1131*

..

..

3 404

121

..

..

1211

7 774

59

6 315

971

5 466

171

1212

6 723

123

5 564

629

5 557

160

1213

..

..

4 916

331

4 375

117

1214

..

..

6 329

720

5 078

156

1215

..

..

4 858

910

4 658

417

1216

..

..

5 677

925

5 526

467

1221

..

..

3 954

177

..

..

1222

..

..

5 059

378

4 687

168

1321*

..

..

4 984

823

5 052

573

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 175

183

4 325

83

1131*

..

..

3 404

121

..

..

1311

..

..

4 944

872

4 512

701

1321*

..

..

4 984

823

5 052

573

1322*

..

..

3 085

127

3 076

119

1331*

..

..

4 015

354

3 830

389


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 015

354

3 830

389

1411

..

..

..

..

3 167

145

1412

..

..

3 435

157

3 310

262

1421

..

..

3 832

102

3 541

215

1511

..

..

3 744

151

3 601

152

1512

..

..

4 137

408

3 873

635

1521

..

..

3 387

110

3 677

169

1522

..

..

3 398

142

2 932

172

1611*

..

..

3 986

114

3 455

140

1612

..

..

4 448

421

4 034

429

1613

..

..

3 790

211

3 529

236

1614

..

..

3 907

236

3 765

388

1615

..

..

5 405

329

4 273

463

1616

..

..

4 384

365

4 061

574

1617

..

..

3 933

117

3 301

181

1621

..

..

4 369

514

4 017

750

1622

..

..

5 074

629

5 210

1 139

1623

..

..

4 892

482

4 840

786

1721*

..

..

1 426

89

1 590

94

1722*

..

..

4 138

405

3 574

462

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

4 137

378

3 723

464

1712

..

..

3 112

244

2 575

314

1713

..

..

2 920

183

2 367

161

1721*

..

..

1 426

89

1 590

94

1722*

..

..

4 138

405

3 574

462

1723*

..

..

2 070

131

2 047

97

1724*

..

..

2 011

118

1 535

92

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 070

131

2 047

97

1811

..

..

3 935

229

3 412

277

1812

..

..

4 784

1 063

4 807

1 063

1813

..

..

2 910

164

3 357

179

1821*

..

..

3 903

545

4 077

634

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 280

549

4 443

584

0431*

..

..

3 380

363

3 200

505

1821*

..

..

3 903

545

4 077

634

1911

..

..

4 427

971

4 381

980

1912

..

..

3 284

252

3 124

323

1921*

..

..

4 513

990

4 165

987

1922*

..

..

3 406

415

3 455

361


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2013, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2013, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 011

118

1 535

92

2011

..

..

3 149

770

3 059

619

2012

..

..

2 849

177

3 836

84

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

1 836

179

1 827

122

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

2 569

382

2 063

191

2121*

..

..

2 559

417

2 706

355

2122*

..

..

1 836

179

1 827

122

2221*

..

..

2 591

323

1 414

82

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

1 829

124

..

..

2212

..

..

1 898

289

..

..

2221*

..

..

2 591

323

1 414

82

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 953

447

..

..

2312

..

..

2 327

121

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 184

214

..

..

2412

..

..

2 514

171

..

..

2413

..

..

2 583

309

2 586

91

2414

..

..

2 111

154

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 336

474

2 645

137

2512

..

..

2 238

125

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.