Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål

1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 782

1 500

3 659

449

3 796

245

Uppsala

5 571

2 748

4 052

1 627

4 912

520

Södermanlands

5 238

2 493

4 150

1 012

4 466

365

Östergötlands

6 330

4 157

4 141

1 109

6 162

994

Jönköpings

5 316

266

..

..

..

..

Kronobergs

4 615

190

..

..

..

..

Kalmar

6 051

1 665

4 080

391

4 111

321

Gotlands

5 171

1 550

4 521

692

3 912

398

Blekinge

6 281

635

5 284

281

4 164

93

Skåne

7 442

7 463

5 032

2 512

6 768

2 494

Hallands

6 393

1 256

4 690

786

4 301

158

Västra Götalands

5 737

5 132

3 343

1 727

4 793

1 193

Värmlands

4 851

601

3 972

315

5 413

116

Örebro

5 658

1 447

4 776

1 260

5 141

362

Västmanlands

5 188

1 814

3 911

1 475

4 230

157

Dalarnas

4 293

375

3 091

289

..

..

Gävleborgs

4 146

159

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 587

6 516

5 081

2 560

6 951

1 573

Götalands mellanbygder

6 302

5 059

4 323

1 759

6 243

1 660

Götalands n slättbygder

6 089

8 003

3 645

2 322

5 489

1 986

Svealands slättbygder

5 310

10 298

4 212

5 862

4 720

1 691

Götalands skogsbygder

5 578

2 312

3 643

1 024

4 600

419

M Sveriges skogsbygder

4 982

1 216

3 159

799

4 240

324

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686

2013

6 238

33 723

4 097

13 640

5 798

7 872

2012

6 225

33 496

4 228

13 019

5 701

7 991

2011

6 262

33 062

4 387

12 502

5 695

8 177

2010

6 268

32 252

4 585

11 989

5 711

8 340

2009

6 210

31 477

4 804

11 747

5 626

8 438


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.