Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5c. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

4 920

104

..

..

0112

5 871

68

..

..

0321*

5 984

99

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

3 579

215

..

..

0431*

4 665

133

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

3 951

92

0321*

5 984

99

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

5 004

258

2 459

80

0421*

3 579

215

..

..

0422*

..

..

..

..

0431*

4 665

133

..

..

0521*

4 864

182

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

4 651

109

..

..

0513

5 931

319

..

..

0514

5 482

436

..

..

0515

5 420

404

2 838

97

0521*

4 864

182

..

..

0821*

4 034

201

2 739

123

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

4 377

159

3 433

118

0621*

4 722

142

3 066

99

0622*

3 560

86

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

4 722

142

3 066

99

0622*

3 560

86

..

..

0711

4 297

306

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

5 096

520

..

..

0812

4 184

252

..

..

0813

4 325

146

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

4 034

201

2 739

123

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

4 079

295

..

..

0912

5 098

647

..

..

0913

3 897

200

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 811

435

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

5 288

100

..

..

1112

4 673

88

..

..

1121

..

..

..

..

1122

5 070

84

..

..

1123

6 231

117

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

..

..

..

..

1212

..

..

..

..

1213

..

..

..

..

1214

..

..

..

..

1215

6 831

123

..

..

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

..

..

..

..

1321*

5 944

404

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

5 929

438

..

..

1321*

5 944

404

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

5 524

122

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

5 524

122

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

4 835

66

..

..

1512

4 988

190

4 157

92

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

5 043

143

3 707

91

1613

..

..

2 751

65

1614

5 093

222

3 339

99

1615

5 058

207

..

..

1616

5 268

219

3 697

127

1617

..

..

..

..

1621

4 991

224

..

..

1622

5 962

227

..

..

1623

5 646

211

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 172

161

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

5 172

161

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

5 058

80

..

..

1812

5 485

190

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

4 665

133

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

5 157

90

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål

5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

2 325

72

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.