Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

1 818

372

0112

..

..

1 809

174

0321*

..

..

2 006

715

0322*

..

..

..

..

0421*

2 721

116

1 794

270

0431*

..

..

1 856

168

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

2 138

602

0312

..

..

..

..

0321*

..

..

2 006

715

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 978

513

1922*

..

..

1 901

114

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 872

135

2 055

195

0421*

2 721

116

1 794

270

0422*

..

..

2 057

425

0431*

..

..

1 856

168

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 528

773

1 934

189

0514

2 955

584

1 759

287

0515

2 990

251

1 868

516

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 483

71

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

3 921

617

..

..

0812

3 211

101

..

..

0813

3 242

67

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

2 944

205

1 710

88

0912

3 395

615

2 000

307

0913

3 106

103

1 936

78

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

3 964

225

1 945

146

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

4 214

135

..

..

1112

..

..

..

..

1121

4 366

576

..

..

1122

3 962

277

..

..

1123

3 307

365

1 817

181

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 179

758

..

..

1212

4 030

404

..

..

1213

3 417

202

..

..

1214

3 911

532

..

..

1215

3 710

603

..

..

1216

3 988

765

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 886

217

..

..

1321*

3 504

253

1 929

143

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

..

..

1 817

155

1321*

3 504

253

1 929

143

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 292

105


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 292

105

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

1 706

163

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

2 849

157

1 876

87

1613

..

..

..

..

1614

2 652

128

..

..

1615

2 547

187

2 076

79

1616

2 376

136

2 061

178

1617

..

..

..

..

1621

..

..

1 807

183

1622

3 188

507

1 861

321

1623

3 290

395

1 916

217

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 768

112

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 935

130

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 768

112

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

2 205

73

1812

2 355

119

2 175

527

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 756

246

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

2 057

425

0431*

..

..

1 856

168

1821*

..

..

1 756

246

1911

..

..

1 792

597

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 978

513

1922*

..

..

1 901

114


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.