Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor

8. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

..

..

0312

22 318

80

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

19 280

80

..

..

..

..

2121*

18 829

244

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

..

..

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

..

..

0513

35 855

731

..

..

..

..

0514

41 906

140

..

..

..

..

0515

30 599

54

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

..

..

0621*

24 990

174

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

27 478

137

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

24 990

174

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

35 015

203

39 185

304

53 589

928

0812

..

..

..

..

..

..

0813

21 936

77

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

..

..

0912

28 893

231

..

..

..

..

0913

32 998

284

..

..

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

28 287

96

33 807

554

58 305

1 608

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

34 531

582

38 505

643

56 867

2 718

1112

39 875

157

36 758

285

52 221

723

1121

35 890

424

36 657

179

61 549

7 087

1122

..

..

..

..

57 768

2 765

1123

32 110

274

..

..

54 997

2 396

1124*

30 566

136

..

..

56 213

339

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

35 706

282

..

..

62 800

6 202

1212

39 955

145

..

..

57 847

2 864

1213

29 996

130

34 382

108

56 487

1 502

1214

32 899

171

..

..

63 381

4 523

1215

34 685

540

..

..

56 701

3 466

1216

..

..

..

..

59 224

4 861

1221

..

..

..

..

55 165

127

1222

32 452

694

..

..

58 279

2 402

1321*

34 231

916

..

..

58 134

1 664

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

30 566

136

..

..

56 213

339

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

31 724

338

..

..

..

..

1321*

34 231

916

..

..

58 134

1 664

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

27 478

137

..

..

..

..

1612

34 426

236

..

..

..

..

1613

..

..

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

..

..

1615

34 553

285

..

..

..

..

1616

..

..

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

..

..

1621

30 335

320

..

..

..

..

1622

31 089

210

..

..

..

..

1623

32 278

281

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

29 127

106

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

27 686

187

..

..

..

..

1712

..

..

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

29 127

106

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

8 952

135

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

..

..

1812

31 620

355

..

..

..

..

1813

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

..

..

1922*

19 280

80

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

8 952

135

..

..

..

..

2011

26 668

339

..

..

..

..

2012

28 857

318

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

22 572

142

..

..

..

..

2121*

18 829

244

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

20 449

135

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

20 449

135

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

18 523

147

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

19 757

231

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

18 606

174

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

16 066

336

..

..

..

..

2512

21 318

170

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.