Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

9. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses first cut, regrowth and total

 

Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
1, 2)

Tioårs-medelvärde, kg/ha

Antal företag
 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 200

171

849

101

4 106

178

Uppsala

3 258

228

1 685

152

4 935

249

Södermanlands

3 016

250

1 829

172

4 909

255

Östergötlands

3 204

364

2 223

299

5 359

383

Jönköpings

3 247

358

2 052

287

5 254

354

Kronobergs

2 912

202

1 972

175

4 943

212

Kalmar

3 441

349

2 266

293

5 752

354

Gotlands

3 493

237

2 288

201

5 796

256

Blekinge

3 661

104

1 901

88

5 522

121

Skåne

3 579

668

2 363

539

5 884

618

Hallands

3 249

298

3 031

247

6 307

296

Västra Götalands

3 128

932

2 242

692

5 343

858

Värmlands

2 947

338

1 147

185

4 092

313

Örebro

3 412

185

1 615

101

5 032

184

Västmanlands

3 374

122

1 316

75

4 680

125

Dalarnas

3 318

206

1 138

118

4 501

174

Gävleborgs

3 267

261

1 162

147

4 397

232

Västernorrlands

3 165

234

813

115

4 017

228

Jämtlands

3 266

167

..

..

4 156

157

Västerbottens

2 842

315

1 154

177

4 027

253

Norrbottens

2 685

130

..

..

3 834

131

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 632

374

3 164

292

6 802

355

Götalands mellanbygder

3 672

774

2 473

633

6 167

716

Götalands n slättbygder

3 214

619

2 832

492

6 016

579

Svealands slättbygder

3 210

1 006

1 610

635

4 770

962

Götalands skogsbygder

3 167

1 664

1 998

1 311

5 098

1 559

M Sveriges skogsbygder

3 105

574

1 195

305

4 318

487

Nedre Norrland

3 177

632

967

345

4 134

543

Övre Norrland

2 776

482

1 106

284

3 940

414

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2014

3 224

6 115

1 848

4 302

5 041

6 086

2013

3 248

6 142

1 829

4 293

5 047

6 260

2012 3)

3 079

3 700

2 010

2 527

5 163

4 035

2011 3)

3 057

3 763

1 909

2 564

5 044

4 317

2010 3)

3 111

3 803

1 777

2 557

4 889

4 357

2009 3)

3 106

3 835

1 701

2 574

4 807

3 835


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger.

3) Åren 2009 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.