Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstvete och vårvete

10a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter wheat and spring wheat

 

Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 079

102

753

4 193

108

187

Uppsala

5 671

104

1 418

4 557

106

786

Södermanlands

5 412

102

1 215

4 541

107

441

Östergötlands

6 383

101

2 067

4 866

110

362

Jönköpings

5 249

105

128

..

..

..

Kronobergs

4 873

103

103

..

..

..

Kalmar

6 080

101

880

4 577

103

221

Gotlands

5 174

103

745

4 421

103

387

Blekinge

6 269

101

336

5 718

101

145

Skåne

7 438

100

3 881

5 571

103

1 103

Hallands

6 302

101

596

4 959

104

417

Västra Götalands

5 910

103

2 339

4 492

122

555

Värmlands

5 037

104

286

..

..

..

Örebro

5 769

101

734

5 122

104

557

Västmanlands

5 433

103

892

4 296

107

664

Dalarnas

4 549

106

206

3 611

118

132

Gävleborgs

4 046

104

85

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

7 533

100

3 369

5 592

103

1 229

Götalands mellanbygder

6 356

101

2 573

4 868

104

900

Götalands n slättbygder

6 196

102

3 978

4 784

120

728

Svealands slättbygder

5 475

102

5 222

4 610

107

2 669

Götalands skogsbygder

5 618

103

1 125

4 160

109

526

M Sveriges skogsbygder

5 115

103

588

4 088

116

336

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531

2013

6 228

102

17 115

4 753

108

6 044

2012 3)

6 215

102

10 560

4 604

109

3 556

2011 3)

6 213

102

10 542

4 607

109

3 304

2010 3)

6 406

102

10 634

4 757

108

3 463

2009 3)

6 375

102

10 760

4 776

108

3 615


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.