Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstråg och höstkorn

10b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter rye and winter barley

 

Område

Höstråg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 941

107

253

..

..

..

Södermanlands

4 720

111

142

..

..

..

Östergötlands

5 988

102

436

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

4 460

113

128

4 973

100

389

Gotlands

4 497

112

138

4 627

100

363

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 488

101

1 275

6 123

100

561

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 471

114

374

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

4 834

101

160

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 714

102

769

6 351

100

385

Götalands mellanbygder

5 910

103

749

5 045

100

933

Götalands n slättbygder

5 730

107

782

5 592

100

247

Svealands slättbygder

4 747

106

736

..

..

..

Götalands skogsbygder

5 135

116

146

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

4 314

107

131

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715

2013

5 754

106

3 351

5 244

100

1 713

2012 3)

5 883

106

2 053

5 162

100

1 371

2011 3)

5 816

106

2 051

5 190

100

1 211

2010 3)

5 874

105

2 139

5 420

100

1 012

2009 3)

5 787

105

2 117

5 422

100

755


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.