Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, vårkorn och havre

10c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, spring barley and oats

 

Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 915

101

616

3 560

106

503

Uppsala

4 312

101

1 522

4 025

106

821

Södermanlands

4 258

102

957

4 141

109

946

Östergötlands

4 847

102

1 480

4 287

105

1 003

Jönköpings

3 482

105

424

3 616

103

443

Kronobergs

3 555

107

264

3 857

101

365

Kalmar

3 801

101

1 021

3 557

102

472

Gotlands

4 045

102

1 066

3 593

106

346

Blekinge

4 310

101

453

4 000

101

198

Skåne

5 471

101

4 135

4 981

102

1 275

Hallands

4 731

101

1 116

4 505

102

821

Västra Götalands

4 468

102

2 279

4 369

108

3 030

Värmlands

3 665

105

630

3 496

113

650

Örebro

4 416

101

988

4 401

105

973

Västmanlands

4 304

101

1 091

4 373

109

1 031

Dalarnas

3 374

104

462

3 494

111

329

Gävleborgs

2 787

104

467

2 901

108

289

Västernorrlands

2 340

107

234

..

..

..

Jämtlands

2 881

107

184

..

..

..

Västerbottens

2 506

103

387

2 018

107

133

Norrbottens

2 357

104

287

2 177

105

121

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 594

100

3 706

5 077

102

1 475

Götalands mellanbygder

4 472

101

3 207

4 119

104

990

Götalands n slättbygder

4 802

102

3 024

4 592

107

3 123

Svealands slättbygder

4 283

102

5 400

4 176

108

4 526

Götalands skogsbygder

3 806

103

2 136

3 721

105

2 029

M Sveriges skogsbygder

3 314

103

1 158

3 412

109

1 005

Nedre Norrland

2 747

106

815

2 667

110

281

Övre Norrland

2 427

103

696

2 078

107

238

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627

2013

4 368

102

20 163

4 134

107

13 911

2012 3)

4 382

102

12 268

4 141

106

8 297

2011 3)

4 229

102

12 329

3 983

106

8 637

2010 3)

4 300

102

12 753

4 078

107

9 124

2009 3)

4 243

102

12 884

4 103

107

9 333


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.