Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, rågvete och blandsäd

10d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, triticale and mixed grain

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 932

103

131

..

..

..

Uppsala

4 973

107

121

3 827

112

92

Södermanlands

4 989

103

345

..

..

..

Östergötlands

5 605

104

895

3 714

112

158

Jönköpings

4 365

105

148

3 346

104

127

Kronobergs

4 236

102

179

..

..

..

Kalmar

4 677

102

604

2 996

100

98

Gotlands

4 579

102

592

..

..

..

Blekinge

4 791

100

220

..

..

..

Skåne

5 675

104

509

..

..

..

Hallands

5 658

101

489

..

..

..

Västra Götalands

5 276

107

905

3 887

113

468

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

5 280

104

192

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 860

102

693

..

..

..

Götalands mellanbygder

4 927

102

1 348

3 751

112

95

Götalands n slättbygder

5 558

105

1 568

4 165

114

406

Svealands slättbygder

5 087

105

960

3 762

117

364

Götalands skogsbygder

4 629

105

986

3 334

108

486

M Sveriges skogsbygder

4 680

103

275

3 033

115

108

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

1 841

107

77

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673

2013

5 143

103

6 456

3 635

113

1 607

2012 3)

5 043

103

3 504

3 599

114

946

2011 3)

5 080

103

3 997

3 465

112

1 000

2010 3)

5 291

103

4 326

3 575

112

1 097

2009 3)

5 362

103

4 442

3 613

112

1 177


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.