Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 762

1 317

3 332

1 221

Uppsala

..

..

4 289

2 979

3 731

1 896

Södermanlands

..

..

4 034

2 018

3 697

2 230

Östergötlands

5 601

182

4 757

3 095

4 090

2 412

Jönköpings

..

..

3 357

963

3 647

948

Kronobergs

..

..

3 251

662

3 712

763

Kalmar

5 000

693

3 573

2 037

3 285

1 000

Gotlands

4 552

654

3 910

2 119

3 350

701

Blekinge

4 896

99

4 206

934

3 638

461

Skåne

6 344

1 025

5 460

8 011

4 804

2 847

Hallands

..

..

4 849

2 154

4 416

1 714

Västra Götalands

5 482

224

4 525

4 665

4 096

6 830

Värmlands

..

..

3 541

1 405

3 075

1 575

Örebro

..

..

4 509

1 991

4 373

2 125

Västmanlands

..

..

4 326

2 290

4 043

2 355

Dalarnas

..

..

3 233

1 005

3 094

785

Gävleborgs

..

..

2 713

1 040

2 616

743

Västernorrlands

..

..

2 279

624

1 837

126

Jämtlands

..

..

2 880

643

2 927

84

Västerbottens

..

..

2 587

863

1 908

261

Norrbottens

..

..

2 503

608

2 766

179

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6533

729

5 551

7 071

4 977

3 139

Götalands mellanbygder

5087

1707

4 390

6 435

3 767

2 263

Götalands n slättbygder

5832

387

4 760

6 097

4 331

7 185

Svealands slättbygder

..

..

4 243

11 065

3 889

10 419

Götalands skogsbygder

5664

176

3 720

4 595

3 524

4 596

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 121

2 552

3 018

2 477

Nedre Norrland

..

..

2 775

2 107

2 412

698

Övre Norrland

..

..

2 510

1 553

2 168

445

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2014 

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343

2013 

5 470

3 002

4 306

41 375

3 901

31 663

2012 

5 387

2 797

4 298

41 336

3 949

31 883

2011 

5 438

2 514

4 316

41 581

3 996

32 163

2010 

5 460

2 195

4 320

41 687

4 016

32 500

2009 2)

5 408

1 828

4 266

41 606

3 967

32 918


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2009 var första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.