Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstraps och vårraps

10e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 505

101

181

1 811

101

418

Uppsala

2 548

101

203

2 018

100

931

Södermanlands

2 658

100

283

1 925

100

653

Östergötlands

3 136

101

961

1 928

101

647

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 386

101

518

1 868

104

82

Gotlands

2 911

100

603

1 893

102

290

Blekinge

3 434

100

163

..

..

..

Skåne

3 561

100

2 916

1 966

100

340

Hallands

3 022

102

363

2 012

100

239

Västra Götalands

2 907

105

1 070

1 862

101

1 056

Värmlands

..

..

..

1 825

101

193

Örebro

2 698

101

124

2 040

100

527

Västmanlands

..

..

..

1 869

100

694

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 581

100

2 422

1 963

100

364

Götalands mellanbygder

3 279

101

1 815

1 919

102

455

Götalands n slättbygder

3 017

103

1 860

1 893

101

1 400

Svealands slättbygder

2 588

102

883

1 934

100

3 368

Götalands skogsbygder

3 008

102

429

1 837

102

444

M Sveriges skogsbygder

2 751

102

86

1 878

101

219

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281

2013

3 289

101

7 457

1 922

101

6 038

2012 3)

3 259

101

5 016

1 877

101

3 514

2011 3)

3 288

101

4 988

1 811

101

3 450

2010 3)

3 317

101

4 707

1 885

101

3 637

2009 3)

3 298

102

4 500

1 959

101

3 794


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.