Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, oljelin och ärter

10g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 672

104

163

Uppsala

1 513

101

132

2 980

105

408

Södermanlands

1 577

100

132

2 647

103

280

Östergötlands

1 806

100

599

3 331

103

610

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 364

103

251

Gotlands

..

..

..

3 423

102

295

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 187

104

273

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 482

110

266

2 976

114

471

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

3 096

105

208

Västmanlands

..

..

..

2 562

107

245

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 344

102

264

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 259

102

655

Götalands n slättbygder

1 710

103

764

3 174

107

981

Svealands slättbygder

1 510

101

437

2 776

106

1 398

Götalands skogsbygder

..

..

..

2 925

115

141

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 525

111

172

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296

2013

1 658

104

1 347

3 023

107

3 587

2012 3)

1 596

102

1 060

2 911

107

1 959

2011 3)

1 565

103

949

2 886

106

2 050

2010 3)

1 642

103

806

2 962

107

2 251

2009 3)

1 676

104

731

3 039

107

2 463


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.