Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall första skörd och återväxt

10h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses first cut and regrowth

 

Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 513

110

122

..

..

..

Uppsala

3 520

108

150

1 874

111

118

Södermanlands

3 304

110

156

2 050

112

115

Östergötlands

3 535

110

228

2 679

121

177

Jönköpings

3 322

102

258

2 185

106

224

Kronobergs

2 970

102

153

2 071

105

138

Kalmar

3 579

104

270

2 465

109

240

Gotlands

3 693

106

171

2 382

104

151

Blekinge

3 676

100

91

..

..

..

Skåne

3 747

105

552

2 482

105

469

Hallands

3 301

102

250

3 143

104

217

Västra Götalands

3 386

108

575

2 451

109

436

Värmlands

3 009

102

182

1 191

104

111

Örebro

3 708

109

129

..

..

..

Västmanlands

3 582

106

82

..

..

..

Dalarnas

3 350

101

136

..

..

..

Gävleborgs

3 366

103

155

1 224

105

90

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

2 846

100

230

1 322

115

152

Norrbottens

2 757

103

96

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 750

103

331

3 206

101

268

Götalands mellanbygder

3 853

105

602

2 606

105

513

Götalands n slättbygder

3 558

111

374

3 209

113

303

Svealands slättbygder

3 533

110

649

1 691

105

435

Götalands skogsbygder

3 321

105

1 194

2 158

108

973

M Sveriges skogsbygder

3 219

104

339

1 120

94

230

Nedre Norrland

3 322

105

378

1 041

108

213

Övre Norrland

2 837

102

353

1 236

112

242

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

3 406

106

4 260

2 033

110

3 250

2013

3 453

110

4 254

2 037

101

3 134

2012 3)

3 329

108

2 685

2 178

108

1 849

2011 3)

3 301

108

2 659

2 114

111

1 848

2010 3)

3 333

107

2 553

2 016

113

1 768

2009 3)

3 333

107

2 531

1 953

115

1 762


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.