Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall total

10i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses total

 

Område

Total slåttervall

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

Stockholms

4 612

112

138

Uppsala

5 439

110

182

Södermanlands

5 361

109

177

Östergötlands

6 179

115

231

Jönköpings

5 444

104

257

Kronobergs

5 120

104

146

Kalmar

6 060

105

287

Gotlands

6 075

105

184

Blekinge

5 658

102

100

Skåne

6 177

105

530

Hallands

6 468

103

272

Västra Götalands

5 816

109

540

Värmlands

4 176

102

172

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

4 383

97

136

Gävleborgs

4 564

104

140

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

4 157

103

254

Norrbottens

3 943

103

99

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 926

102

367

Götalands mellanbygder

6 435

104

624

Götalands n slättbygder

6 829

114

392

Svealands slättbygder

5 242

110

730

Götalands skogsbygder

5 413

106

1 146

M Sveriges skogsbygder

4 366

101

341

Nedre Norrland

4 404

107

351

Övre Norrland

4 109

104

386

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2014

5 407

107

4 430

2013

5 458

106

4 422

2012 3)

5 475

106

2 922

2011 3)

5 416

107

3 065

2010 3)

5 349

109

2 959

2009 3)

5 287

110

2 531


Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2009 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.