Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål

1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals

 

Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4 714

284

2 943

149

Uppsala

4 707

282

3 525

307

Södermanlands

4 839

680

3 147

304

Östergötlands

5 306

1 560

3 221

457

Jönköpings

3 979

420

3 267

353

Kronobergs

4 393

434

2 644

154

Kalmar

4 557

1 164

2 731

234

Gotlands

4 627

1 142

3 080

96

Blekinge

4 752

448

..

..

Skåne

5 545

1 029

3 586

176

Hallands

5 834

990

3 903

209

Västra Götalands

5 040

2 117

3 397

1 390

Värmlands

4 501

360

2 451

159

Örebro

5 179

375

2 630

144

Västmanlands

4 668

192

2 429

173

Dalarnas

..

..

2 393

96

Gävleborgs

..

..

2 702

165

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

1 868

143

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

5 840

1 289

4 066

198

Götalands mellanbygder

4 907

2 756

3 197

281

Götalands n slättbygder

5 361

2 839

3 560

1 187

Svealands slättbygder

4 842

2 002

3 291

1 110

Götalands skogsbygder

4 477

2 153

2 974

1 365

M Sveriges skogsbygder

4 590

495

2 513

427

Nedre Norrland

..

..

2 030

252

Övre Norrland

..

..

2 002

227

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

5 111

11 649

3 216

5 090

2013

5 057

12 184

3 159

5 190

2012

4 981

11 724

3 214

4 903

2011

5 027

11 248

3 261

4 573

2010

5 060

10 595

3 305

4 216

2009 2)

5 044

9 734

3 292

3 955


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.
2) 2009 var första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.