Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 183

228

1 885

738

Uppsala

2 318

247

2 034

1 511

Södermanlands

2 793

369

2 012

1 017

Östergötlands

3 255

1 750

1 789

1 129

Jönköpings

3 314

85

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 798

853

1 862

151

Gotlands

3 250

937

1 896

500

Blekinge

3 951

227

1 955

150

Skåne

3 957

5 026

1 833

861

Hallands

3 445

518

2 032

427

Västra Götalands

2 956

1 960

1 808

1 681

Värmlands

..

..

1 882

277

Örebro

2 441

151

2 017

849

Västmanlands

..

..

1 885

1 121

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 992

4 149

1 839

876

Götalands mellanbygder

3 677

3 039

1 841

903

Götalands n slättbygder

3 115

3 387

1 791

2 360

Svealands slättbygder

2 649

1 185

1 965

5 404

Götalands skogsbygder

3 313

719

1 881

722

M Sveriges skogsbygder

2 651

153

1 796

329

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

3 578

12 640

1 890

10 602

2013

3 592

12 001

1 928

9 901

2012

3 551

11 281

1 983

9 311

2011

3 496

10 606

2 068

8 789

2010

3 423

9 984

2 144

8 336

2009

3 300

14 564

2 184

13 722


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.