Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2014

JO 15 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 564

391

..

..

Uppsala

2 861

1 019

1 757

192

Södermanlands

2 439

829

1 661

279

Östergötlands

3 054

1 585

2 118

1 117

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 507

542

..

..

Gotlands

3 365

616

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 940

917

2 292

169

Hallands

2 739

341

..

..

Västra Götalands

2 580

1 222

1 505

449

Värmlands

2 433

266

..

..

Örebro

3 105

557

..

..

Västmanlands

2 321

705

..

..

Dalarnas

2 189

140

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3242

826

2 150

145

Götalands mellanbygder

3154

1498

1 676

134

Götalands n slättbygder

2900

2375

1 953

1 454

Svealands slättbygder

2634

3670

1 815

989

Götalands skogsbygder

2732

506

..

..

M Sveriges skogsbygder

2172

521

1 556

104

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2014

2 778

9 421

1 922

3 065

2013

2 732

9 042

1 828

2 405

2012

2 766

8 643

1 863

2 244

2011

2 817

8 174

1 884

1 952

2010 2)

2 898

7 562

1 916

1 569

2009 3)

2 861

5 554

1 417

1 506


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

2) 2010 var första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.
3) År 2009 har normskörden för ärter och oljelin beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.